ORTAKLAR KURULU  
Ünvanı Adı Soyadı
Şirket Ortağı Mehmet UÇARKUŞ
Şirket Ortağı Veysel UÇARKUŞ
   
ŞİRKET YETKİLİLERİ  
Genel Müdür Alpaslan ŞAFAK
Genel Koordinatör / Şirket Yetkilisi  Veysel UÇARKUŞ
Şirket Yetkilisi Musa ÇETİN