Uçarkuş Bina Yönetimi Bina Yönetimi

title

Değişen dünya ile birlikte çok katlı, daireli binaların oluşması, bu binalarda toplu ve kalabalık yaşayan insanların kullandıkları ortak alanların yönetilmesini gündeme getirmektedir.
 
Uygulamada, her sene yeni bir kişi yöneticilik görevini isteksizce üstlenmekte; eski yönetici görevini devrederken sadece mali devir yapmakta birikim, deneyim ve öngörülerini yeni yöneticiye aktaramamaktadır. Amatör yönetici de doğru bütçe yönetimi, doğru planlama yapamamakta, sorunları çözmede insan kaynağını, çağdaş araç ve gereçlerini kullanamamaktadır.

İlk bakışta fark edilemeyen yönetim aksaklıkları bütçede büyük emek, para, bilgi ve zaman kayıplarına yol açmaktadır. Günümüzde hemen her apartmanda yaşanan bu sorunlar, kat maliklerini yeni ve daha gerçekçi bir yönetim anlayışını benimsemeye yönlendirmektedir. Böylesi bir durumun tek ve kesin çözümü ise en çağdaş yaklaşım olarak bina, site yönetiminin profesyonel hale getirilmesidir.